weer de brand
Home » Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting

De Nederlandse Brandwonden Stichting wil brandwonden voorkomen en het leed ten gevolge van brandwonden tot een minimum beperken.

Samen met duizenden collectanten, donateurs, vrijwilligers en met professionals uit de brandwondenzorg en brandpreventie werkt De Nederlandse Brandwonden Stichting aan 3 ambities:

  1. In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.
  2. In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
  3. De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.

Een uitgebreid interview met de directeur van de Nederlandse Brandwonden Stichting leest u op deze website <link>

Voorkom brandwonden! Help mee