weer de brand

Erg compact, maar brandgevaarlijk!

Home » Thema’s en tips » Lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterijen

Lithium-ion batterijen werden in de jaren 70 ontwikkeld en in 1991 op de mark gebracht. Tegenwoordig zie je ze overal. Des te belangrijker het is dat deze brandveilig zijn. De lithium-ion batterijen zijn zo populair door de hoeveelheid stroom die ze kunnen opwekken, het formaat en het gewicht. Echter zijn deze batterijen extreem gevoelig voor hoge temperaturen en zijn ontvlambaar. De accu’s hebben sneller de neiging om te degraderen dan dat ze normaal zouden doen, vanwege de hitte. Als een lithium-ion batterijpak defect raakt, zal deze snel in brand vliegen met alle gevolgen van dien. Het is dus belangrijk om goede maatregelen te nemen en richtlijnen te stellen voor de batterijveiligheid.

Hoe kan een lithium-ion batterij vlam vatten?

  1. Productiefouten kunnen ervoor zorgen dat tijdens de productie van deze batterijen er metaaldeeltjes in de lithium-ion cel sijpelen. De batterijfabrikanten moeten zorgen voor strenge maatregelen en controleren bij de productie van batterijen.
  2. Externe factoren, bijvoorbeeld de batterij te dichtbij een warmtebron zetten kan er voor zorgen dat deze in de brand vliegt. Het gevolg hiervan is dat deze kan exploderen. Er kan kortsluiting ontstaan, met als gevolg dat de batterij vlam vat.

 

Risico op brand bij batterijen voorkomen

  • Let op de temperatuur waar de batterijen worden bewaard. Hier moeten hoge temperaturen vermeden worden. Bewaar deze bijvoorbeeld niet in een warme ruimte, zoals in hete voertuigen.
  • Voorkom het overladen van je batterijen. Wanneer deze zijn opgeladen, haal deze dan uit de oplader.
  • Bewaar niet alle items met lithium-ion batterijen bij elkaar. Meestal kan je wel wat ruimte tussen de items die batterijen bevatten vrijlaten. De lithium-ion batterijen kunnen in de buurt van elkaar niet vlamvatten, maar kunnen bij een geval van brand de situatie wel verergeren.

Brand van accu of batterij

Stel er is enig gevaar of vorming van brand bij batterijen, bel dan direct 112. Voornamelijk bij lithium-ion batterijen kunnen er hevige branden onstaan. Daarbij zijn de gassen die vrij komen ook giftig en het is van belang deze niet in te ademen. Laat dit oplossen door de brandweer. Enkele signalen van een brand bij een batterij of accu zijn:

  1.  Lekkende vloeistof
  2. (Overmatige) hitte
  3. Sterke geur
  4. Rook
  5. Vonken

Herken je de signalen?

Stop dan onmiddelijk met het gebruik van het apparaat en haal deze van de oplader. Breng het apparaat naar buiten en houdt het uit de buurt van brandbare materialen, maar doe dit alleen wanneer dit veilig kan. Bel vervolgens 112 wanneer er rookontwikkeling ontstaat of wanneer er een brand is, ook bij twijfel is het bellen van 112 van belang.

Voorkom brandwonden! Help mee