weer de brand
Home » Thema’s en tips » Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Als bedrijf moet je een persoon of een aantal personen hebben die de eerste hulpverleners zijn bij een ongeval, bijvoorbeeld brand. Dit zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers). De taak van deze mensen is om letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

Op het moment dat er een brand is en de brandweer ter plaatse is, is de samenwerking met de BHV’er erg belangrijk. Deze geeft de brandweer de nodige informatie en vangt de brandweer op, om zo op de juiste manier te werk te gaan. Door oefeningen en regelmatige bijscholing worden de vaardigheden van de BHV’er op peil gehouden. Daarbij heeft de persoon in kwestie een aantal taken:

 

  • Bij ongevallen eerste hulp verlenen.
  • Brand beperken en bestrijden.
  • Ongevallen voorkomen en beperken.
  • In geval van een noodsituatie de mensen in een gebouw alarmeren en evacueren.

Om de risico’s omtrent letsel en schade te beperken, is het bij elke werkgever van belang om één of meerdere werknemers op te leiden tot BHV’er. Dit moet worden afgestemd met de grootte van het bedrijf en hoeveel werknemers er in dienst zijn. Naast het opleiden van de mensen binnen het bedrijf, moet het bedrijf zelf ook maatregelen nemen. Zo moeten de juiste materialen in het gebouw aanwezig zijn, die de BHV’er ondersteunen in geval van een (nood)situatie.

Voorkom brandwonden! Help mee