weer de brand
Home » Thema’s en tips » Houd de deuren dicht

Houd de deuren dicht

Rook is bij een brand de grootste dreiging. Vandaar dat het ook belangrijk is om goede maatregelen te nemen. Bij het inademen van rook kunnen je longen worden aangetast, je ogen gaan irriteren en fataal letsel voorkomen tot gevolg. Een eerste stap om dit te voorkomen is rookmelders of hittemelders, maar er is nog een belangrijke maatregel die je moet nemen, om de gevaren van rook te beperken. Dit belangrijke punt is het dicht doen van deuren tijdens het slapen. Volgens de brandweer is dit een cruciale factor om levens te redden. Wanneer er eventueel brand uitbreekt, blijft de giftige rook nog enige tijd buiten de deur en buiten de slaapkamer. Sluit deze van tevoren en beperk de risico’s. Bekijk dit filmpje van de  Nederlandse Brandwonden Stichting over welk verschil het kan maken.

Voorkom brandwonden! Help mee