weer de brand

Help jezelf en je collega’s

Home » Thema’s en tips » Weer de brand op het werk

Weer de brand op het werk

Het is belangrijk om als werkgever en werknemer potentiële brandgevaren te kunnen herkennen en te elimineren. Als je team en jijzelf weet waar je op moet letten, kan je goed samenwerken voor een veilige werkplek. Wanneer je de brandgevaren herkent of ziet, is het belangrijk dat je deze bij je leidinggevende meldt. Je kan dan zonder zorgen samen op een veilige plek aan het werk.

Brandveiligheid op je werk

Op het werk kunnen jij en je collega’s verschillende maatregelen nemen om de brand te weren.

  • Meld het wanneer je een elektrisch gevaar ziet. Defecte of slechte bedrading is een groot brandgevaar
  • Nooduitgangen moeten altijd vrij worden gehouden. Hierbij is het ook strikt noodzakelijk dat bij de nooduitgang schema’s worden opgehangen en dat de nooduitgangsborden goed verlicht zijn. Onderhoud deze goed en wanneer je enig defect ziet, meld dit.
  • Gebruik geen beschadigde stopcontacten of snoeren. Wanneer je er eentje ziet, gooi deze dan weg.
  • Zorg ervoor dat er op je werkplek een goede opslag is voor brandbare materialen. Bepaalde chemicaliën kunnen voor brand zorgen.
  • Houd brandbare stoffen weg van elektrische apparatuur. Houd afval, recycling en brandbare stoffen, zoals stapels papier, uit de buurt van elektrische apparaten. Dus ook van de printer. Plaats de overige papieren die niet meer in de printer kunnen op een afgesloten plek of weg van de printer.
  • Veel werkplekken hebben bepaalde gebieden die meer brandgevoelig zijn, denk bijvoorbeeld aan pauzeruimtes of de keuken, opslagruimtes of laboratoria. Let voornamelijk ook hier op brandgevaar.
  • Overbelast stopcontacten en circuits niet. Sluit dus alleen apparaten aan die op dat moment gebruikt worden. Hierdoor zullen de stopcontacten en circuits niet overbelast worden.

Brandblussers op het werk

Het onderhouden van je branddetectie en blussystemen is erg belangrijk. Deze moeten dus goed worden bijgehouden en op de juiste manier. Een regelmatige test- en onderhoudsschema kan hierbij werken, afhankelijk van het type brandblussysteem dat is geïnstalleerd. Daarbij moeten deze brandblussers wel op basis worden gekozen van de type werkplek en dat het juiste aantal beschikbaar is. Welk blusmiddel op het werk nodig is, is ook van belang. De beste manier van succesvol zijn met gebruik van brandblussers doe je zo:

  • Voer maandelijkse inspecties uit om te controleren of ze opgeladen en klaar zijn voor gebruik.
  • Zorg ervoor dat de brandblussers niet geblokkeerd worden en dat je ze goed kan zien.
  • Zorg voor trainingen binnen het team.

Je werkplek moet een unieke brandveiligheidsprocedure en ontruimingsplan hebben. Elke werkplek heeft brandrisico’s. Het is dus van belang dat er regelmatig brandveiligheidstrainingen zijn die afgestemd zijn op de brandrisico’s op je werkplek.

Voorkom brandwonden! Help mee